TOP100

PAN-DUR je jedným z „Top 100“ nemeckých MSP

Veľká česť pre PAN-DUR: Novátor z Osterburkenu bol ocenený na nemeckom summite MSP v Essene ako jedna z najinovatívnejších firiem v nemeckom sektore malých a stredných podnikov. Známy televítny moderátor a novinár z oblasti vedy a výskumu Ranga Yogeshwar ocenil značku PANDUR, s 20 ročným pôsobením na trhu, pečaťou „Top 100“.

TOP100 Listina
PDF-Download

Rangar Yogeshwar
predstavuje nemeckú elitu z oblasti inovácií
PDF-Download