PAN-DUR Klimatická miestnosť

Klimatizovaná skúšobná kabína na optimalizáciu energetickej účinnosti chladiaceho nábytku prostredníctvom teplotných a klimatických testov

 

  • Získavanie výsledkov s vysokou výpovednou hodnotou vďaka navodzovania reálnych situácií pri testovaní
  • Skúsení technici sa starajú o to, aby mali výsledky praktický prínos
  • Simulácia vplyvov rôzny teplôt na testovaný chladiaci nábytok ako aj potraviny v ňom
  • Cenovo výhodná alternatíva testovania v porovnaní s výskumnými ústavmi
  • Testovanie vykonávame aj na želanie zákazníka
  • Flexibilné vrámci nastavení a sledovaných výsledkov – možný paralelný test plusových aj mínusových teplôt
  • Možnosť použiť CO2 ako chladivo