PAN-DUR Servis   –   Komplexný, profesionálny a medzinárodný

U firmy PAN-DUR nezačína Servis až po montáži

 

Predpredajné služby:

 •  Použitie konfigurátora chladiaceho nábytku, vyvinutého spoločnosťou PAN-DUR, na zistenie potrieb zákazníka až po zostavenie ponuky
  Rýchle– Individuálne– Konkrétne
 • Zhromažďovanie všetkých trhových údajov na určenie potenciálu úspory energie
 • Vývoj na mieru šitých riešení na existujúci chladiaci nábytok ale aj nový vývoj

 

Predaj a inštalácia:

 • PAN-DUR má servisnú organizáciu strategicky rozmiestnenú
  – Servisný región SEVER-VÝCHOD
  – Servisný región STRED-VÝCHOD
  – Servisný región JUH-ZÁPAD
  – Servisný región JUH-VÝCHOD
 • Optimalizovaná logistická sieť garantuje včasné dodávanie aj do zahraničia
 • Montáž v obchodoch je zabezpečená vyškoleným, vysoko kvalitným odborným personálom.
 • Vysoká kvalita montáže a servisu je základom dlhej životnosti nami dodávaných zariadení.

 

Popredajný servis:

 • Globálna sieť servisov s certifikovaným personálom garantuje rýchlu dodávku náhradných dielov a nízke nároky na údržbu produktov dodávaných spoločnosťou PAN-DUR
 • Kvalifikovaný partneri zabezpečujú dlhodobý vzťah so zákazníkmi prostredníctvom rýchlej reakcie a dodržiavanie dodacích termínov
 • Ponúkame aj možnosť naplánovania pravidelnej kontroly v určitých intervaloch na zabezpečenie plynulého a bezporuchového chodu našich produktov
 • Dlhoročné skúsenosti s montážou sklenených systémov doma aj v zahraničí garantuje servis na najvyššej úrovni a maximálnu spokojnosť zákazníkov