PAN-DUR – Impresum

Prevádzkovateľ tejto webovej stránky:

PAN-DUR GmbH
Max-Planck-Straße 1
97944 Boxberg-Windischbuch
Deutschland

Tel. + 49 (0) 7930 / 327 96 – 0
Fax + 49 (0) 7930 / 327 96 – 29

info@pan-dur.com
www.pan-dur.com

Konatelia: Albert Weiß, Nadine Weiß, Matthias Weiß
Sídlo: Max-Planck-Straße 1, 97944 Boxberg-Windischbuch
Okresný súd: Mannheim HRB 450099
IČ DPH: DE 144030036
IČO: 4003/06802

Zodpovedný za obsah podľa § 6 nemeckého zákona o telekomunikáciách: Albert Weiß

Oznámenie o zodpovednosti:

Napriek starostlivej kontrole obsahu nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah externých odkazov.
Za obsah pripojených stránok nesie výlučnú zodpovednosť ich prevádzkovateľ.

Ochrana osobných údajov:

Firma PAN-DUR GmbH spĺňa požiadavky zákona o ochrane údajov. Osobné údaje, podľa ktorých môže byť fyzická osoba identifikovaná alebo priamo umožňujúce jej identifikáciu, sa nespravávanjú. Internetová prezentácia spoločnosti PAN-DUR GmbH sa z dôvodu ochrany údajov zriekla používania súborov cookie. Obsahuje však odkazy na iné webové stránky.

Prevádzkovatelia internetovej prezentácie spoločnosti PAN-DUR GmbH nemajú žiadny vplyv na obsah prepojených stránok. Tieto boli starostlivo skontrolované predtým, ako boli prepojenia aktivované. Nie je však možné vylúčiť, že prevádzkovatelia príslušných stránok, ktoré porušujú príslušné zákony alebo filozofiu spoločnosti PAN-DUR GmbH, vykonali zmeny obsahu.

Spoločnosť PAN-DUR GmbH sa od takéhoto obsahu dištancuje.

Spoločnosť PAN-DUR GmbH umožňuje zainteresovaným stranám kontaktovanie prostredníctvom špeciálnych online formulárov, telefonicky alebo poštou. Pritom sa zhromažďujú osobné údaje, aby bolo zodpovedať na otázky a požiadavky.

Údaje z formulárov sa použijú len na vyriešenie danej žiadosti a neposkytnú sa tretím stranám. Ak si riešenie danej požiadavky žiada poskytnutie údajov tretím stranám, sa súhlas žiadajúcej strany sa považuje za povolenie.

Upozorňujeme, že prenos dát cez internet (napríklad pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže predstavovať bezpečnostné riziká. Úplná ochrana údajov z prístupu tretími stranami nie je možná.

Používanie uverejnených kontaktných údajov za účelom komunikácie s tretími stranami je na zasielanie nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov týmto výslovne vylúčené. Prevádzkovatelia stránok si vyhradzujú právo vykonať právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, ako sú napríklad nevyžiadané e-maily.
Zodpovedná reklamná a marketingová agentúra: Unruh-Design
Zodpovedná webová agentúra pre optimalizáciu pre vyhľadávače: gross.raus.com.

Upozornenie:
Všetky obrázky zobrazené na tejto webovej stránke sú majetkom prevádzkovateľa, poskytnuté na použitie ich príslušnými vlastníkmi alebo spoločnosťami Photobees. net, Business Unit Agiliter Ltd. a PhotoDisc.

Zásady ochrany osobných údajov pre používanie služby Google Analytics

Táto webová lokalita používa službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa takzvané „súbory cookie“, textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok. Informácie generované súborom cookie o používaní týchto webových stránok sú zvyčajne odosielané na server Google v USA a tam uložené. Ak je však na tejto webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, vaša IP adresa bude spoločnosťou Google skrátená na základe dohody
členských štátov Európskej únie alebo na základe iných dohôd v Európskom hospodárskom priestore.

Len vo výnimočných prípadoch bude na server Google v USA odoslaná úplná IP adresa a tam skrátená. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije spoločnosť Google tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webových stránok, na zostavenie prehľadov o aktivite webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa aktivity webových stránok a používania internetu. Tieto súhrny ďalej poskytne prevádzkovateľovi webových stránok. IP adresa získaná spoločnosťou Google ako súčasť služby Google Analytics sa nebude zlúčiťovať s inými údajmi spoločnosti Google.

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru prehliadača. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete môcť v čo najväčšej možnej miere využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie spoločnosťou Google súvisiacich s používaním webových stránok (vrátane vašej adresy IP), ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a nainštalovaním zásuvného modulu prehliadača dostupného pod nasledujúcim odkazom: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.