Firemná skupina PAN-DUR v Boxbergu, predstavuje rodinnú firmu z Bádensko-Württemberska, v meste Main-Tauber-Kreis.
PAN-DUR bola v roku 1986 založená pánom Albertom Weißom. V nasledujúcich rokoch zveľaďovaná “z garážovej firmy” na renomovanú spoločnosť.
V súčastnosti zamestnáva PAN-DUR cca. 250 pracovníkov s tendenciou ďalšieho rastu.

2015
Výstavba novej výrobnej haly s rozlohou cca 10.000 m² a kancelárskymi priestormi.
2013
Rozšírenie výroby na spracovanie skla v Ilmenau.
2012
Rozšírenie nášho pôsobenia do Francúzska - nová kancelária Francúzsko: Horbourg-Wihr.
2009
Výstavba novej výrobnej haly s rozlohou 2000 m² súčasťou ktorej je testovacia miestnosť klimatických javov.
2006
Rozšírenie výroby so sídlom v Rožňave (Slovensko).
2005
Rozširovanie priestorov novými halami.
1999
Výstavba výrobnej haly v Regionalen Industriepark Osterburken Nemecko (RIO) - zlúčenie firiem PAN-DUR a Rotec.
1996
Založenie vlastnej výrobnej spoločnosti so spoločnosťou Rotec GmbH.
1986
Založenie spoločnosti kúpou už existujúcej firmy PAN-DUR GmbH (tkáčsky mlyn Berlín) a zmena sídla do Ravensteinu. V nasledujúcich rokoch systematické budovanie a zvelaďovanie "garážovej firmy" v rezidencii rodiny v Ravensteine ako klasický rodinný podnik